Ramowy plan dnia

Godziny Zajęcia
7:00 – 9:30 Przyjmowanie dzieci.
8:20 – 8:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
8:30 – 9:00 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania – wydawanie posiłku o 8:30.
9:00 – 9:30 Czynności higieniczne po śniadaniu.
9:30 – 11:00 Zajęcia tematyczne. Gry i zabawy na powietrzu
11:00 – 11:15 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
11:15 – 11:40 Obiad: zupa – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
11:40 – 12:00 Czynności przygotowawcze do leżakowania, dzieci odwiedzają łazienkę
12:00 – 14:00 Leżakowanie
14:00 – 14:10 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu – ubieranie się, mycie rąk
14:10 – 14:30 Obiad: II danie, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
14:30 – 15:00 Czynności higieniczne po obiedzie.
15:00 – 16:20 Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe. Odbieranie dzieci od godz. 15:00
16:20 – 16:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku – mycie rąk
16:30 – 16:50 Podwieczorek
16:50 – 17:00 Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci